Robert De Laurentis Citizen of the World

ZEN PILOT ROBERT DE LAURENTIS: Poletu okoli sveta je sledila misija, na kateri je z letalom obkrožil severni in južni tečaj

“Jaz sem bil tisti, ki me je zadrževal,” so besede nekdanjega veterana zalivske vojne in nepremičninskega podjetnika, ki je leta 2019 začel z devetmesečnim potovanjem. Želel si je povezati dva kraja na planetu, kjer je mir vedno prisoten – severni in južni pol. Za misijo”One Planet, One People, One Plane”: Read more…

ŠAH V ŠTIRIH DIMENZIJAH, KI NI IGRA

Zračna kontrola je sestavljena iz več služb. Katerih in kako sodelujejo? Kontrolo zračnega prometa kot službo sestavlja več segmentov, najbolj bazična delitev je operativa in podporne službe. V operativi delujejo službe Kontrola zračnega prometa (KZP), služba letalskih telekomunikacij (SLT) in služba letalskih informacij (SLI). V podpornih službah pa so zaposleni Read more…

error: Content is protected !!